DAGBESTEDING DE KLEINE MOEITE

Maatschappelijke betrokkenheid

Door onze maatschappelijke betrokkenheid bieden wij met onze dagbesteding De Kleine Moeite in onze tweedehands winkel mensen met of zonder een beperking een plek om mee te doen in de samenleving. Wij bieden arbeidsmatige dagbesteding en werktrajecten aan in onze winkel.

Op onze verschillende afdelingen kun je terecht voor dagbesteding;

   

   • houtwerkplaats

   • technische werkplaats: apparatuur testen, demonteren, repareren

   • sorteerruimte

   • kledinghoek

   • speelgoedhoek: compleet maken/testen speelgoed/puzzels

   • creatief atelier: maken van diverse decoraties van stof of hout

  Mensen met een arbeidsbeperking willen ook graag meedoen in de maatschappij. Meedoen in de arbeidsmaatschappij geeft zelfvertrouwen en versterkt de identiteit. Betaald werk is niet altijd mogelijk door de aard van de beperking. Onbetaald of beperkt betaald werk in een aangepaste omgeving met de juiste begeleiding kan vaak wel: werkgerichte dagbesteding. Zinvol en passend werk dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en stijging op de participatieladder op langere termijn.

  Maar het draagt er ook toe bij dat mensen (nieuwe) ervaringen kunnen opdoen, vaardigheden vergroten of behouden, sociale interactie hebben en zichzelf kunnen ontwikkelen. Dit alles met als doel om mensen met een arbeidsbeperking die daartoe in staat zijn, meer nog dan nu het geval is, de kans te bieden het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien.

  We vinden het belangrijk in de begeleiding dat we aansluiten op wat kan én haalbaar is, het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en de sterkte kanten benadrukken, dit geeft veel zelfvertrouwen bij de deelnemers. Bij ons ligt geen druk op de werkzaamheden en iedereen kan zichzelf zijn.

  Onze kracht is dat we denken in mogelijkheden 🙂

  Indicatie

  De dagbesteding kan vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) betaald worden of geleverd worden vanuit Zorg In Natura (ZIN). Wanneer u nog geen indicatie heeft voor dagbesteding kunt u deze aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

  Om in aanmerking te komen voor een werktraject is samenwerking met het UWV, opleiding, de sociale dienst en/of WMO of andere betrokken instanties van belang. Met elkaar kijken we wat de mogelijkheden zijn en hoe het traject eruit gaat zien en gefinancierd wordt.

  Mail of bel gerust en vraag naar de mogelijkheden.